Ker verjamemo, da morajo biti spletne strani ne le funkcionalne, temveč tudi estetsko dovršene, pri nas skrbno premislimo o obliki in velikosti sleherne črke, o motivu in ozadnju sleherne fotografije, o obliki sleherne pasice ali okvirčka, o izgledu slehernega gumba ter debelini in barvi sleherne linije... Ja, vse to šteje! In vse to je na koncu tisto, kar loči spletne strani, ki so zgolj funkcionalne od takšnih, ki so ob tem tudi - lepe! 
/
Because we firmly believe that web pages need to be both functional as well as beautiful, we think very carefuly about each letter, each photo, each banner, each button, each line we use... All this is equally important as good coding and programming, because that is what makes beautiful and functional pages stand out from just funtional ones. 

Več projektov

Nazaj na vrh