Ob visokem jubileju smo Surovini nadeli praznična oblačila. Tipične barve in ikone podjetja smo združili v grafiko, ki deluje kot zgoščena podoba Surovininega značilnega grafičnega elementa, oblačka z ikonicami, le da se zdaj ikone in barve zlijejo v novo formo, katere sporočilo je, da je v naravi vse povezano med seboj. Vse kroži, vse se vrača.
 
Tipična podlaga za nosilce sporočil je sestavljena iz mreže, stičnih točk, krogov in tipičnih barv, ki se prekrivajo in tvorijo vedno nove like, odtenke, plasti. S povezovanjem in plastenjem simbolizirajo dinamično delovanje podjetja, rast. Večno kroženje vsega v naravi je prikazano s pomočjo krogov, ki se prav tako prekrivajo, plastijo in s tem ustvarjajo nove barvne odtenke, nove povezave, nove plasti ...
 
 

Več projektov

Nazaj na vrh